Training Numerologie

In de numerologie gaat men ervanuit dat de getallen in jouw leven niet toevallig zijn maar een onderdeel van je levensloop. Jouw geboorte schenkt je vijf persoonlijke getallen: getallen die je je hele leven met je mee draagt, getallen die nooit veranderen. Ieder getal is een veld van informatie en het samenspel van deze getallen is de blauwdruk van jouw ziel. Het lezen en combineren van deze getallen heet numerologie, de kennis der getallen.

Het gaat hier over de vibratie of trillingsfrequentie van een getal, waarbij de kenmerken van een getal een positief en negatief bereik hebben. Als je deze getallen berekent, vergelijkt en bestudeert, leg je een schat aan informatie bloot. Het geeft je een blauwdruk van iemand, de nummers spreken immers voor zich!

Inhoud Training Numerologie

training numerologieTijdens deze Training Numerologie krijg jij waardevolle informatie over de vijf getalskrachten die werkzaam zijn in ieder mens. Deze getallen maken hoe jij de wereld ervaart, hoe jij bent, reageert of doet. Deze vijf nummers springen eruit in dit leven en hier liggen ontwikkelingen of juist talenten op. Je leert o.a. over het karmagetal en het zielsgetal. Numerologie kan behulpzaam zijn bij het maken van keuzes, geeft inzichten en geeft meer verheldering over het gekozen levenspad.
En hoewel de toekomst niet per definitie voorbeschikt is, zijn er getalsinvloeden die de levensweg in grote lijnen bepalen en voorspelbaar maken.

Deze training is geschikt voor iedereen die interesse heeft in het toepassen van numerologie of als jij jezelf beter wil leren begrijpen. Ook voor coaches, therapeuten of docenten is deze training direct toepasbaar in de praktijk.

Data: zaterdag 3 & zondag 4 september 2022

Tijd: 10.30 – 15.00 u 

Prijs: €349,- // incl. thee, water & vegan traktaties