Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1 De deelnemer neemt deel aan de les op eigen risico. Tijdens de lessen wordt de deelnemer zo goed mogelijk begeleid door een gediplomeerd yogadocente, echter blijft de deelnemer er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar persoonlijke grenzen niet worden overschreden. Eventuele klachten kunnen kenbaar worden gemaakt op het inschrijfformulier zodat daar zo goed mogelijk rekening mee kan worden gehouden.

1.2 Praktijk BijBetty is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een behandeling en/of yogales.

2. Lidmaatschap en betaling:

2.1 De deelnemer dient vooraf (of uiterlijk de eerste week na de start van de lessen) te betalen voor de lessen waarvoor hij/zij zich heeft opgegeven.

2.2 Aanschaf leskaarten via https://www.momoyoga.com/bijbetty/register/
en dienen vooraf aan de les te worden betaald.

2.3 Leskaarten hebben een beperkte geldigheidsduur aangegeven op de site. Na het verlopen van de leskaart kan de cursist de lessen inhalen met als voorwaarde dat men een nieuwe leskaart aanschaft. Alle lessen dienen dan in die periode te worden opgemaakt. Bijvoorbeeld je hebt nog twee lessen over maar de geldigheidsduur van je leskaart is verstreken, dan heb je de mogelijkheid om een nieuwe leskaart aan te schaffen met 10 lessen met een geldigheidsduur van 12 weken, dan dien je deze 12 lessen in 12 weken op te maken. 

2.4 De lessen zijn niet overdraagbaar.

2.5 Indien de deelnemer een les mist, kan de les worden ingehaald op een ander tijdstip, binnen de betaalde periode, indien mogelijk. 

2.6 De deelnemer kan ten alle tijden opzeggen. Er kan echter geen restitutie worden verleend op nog lopende leskaarten.

3. Verlengen en opzeggen:

3.1 Afspraken en yogalessen moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling en/of les geannuleerd worden. Afmeldingen binnen 24 uur worden in rekening gebracht.

3.2 Wanneer een deelnemer wegvalt in de les waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld blijft de vergoeding zoals afgesproken.

3.3 Verlengen van de lessen is alleen mogelijk wanneer de deelnemer langdurig ziek is, dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden doorgegeven/besproken.

4. Kleding:

4.1 Het dragen van schoeisel is binnen Praktijk BijBetty niet toegestaan.

4.2 Tijdens de les draag je gemakkelijke kleding en geen sieraden.

4.3 Draag geen parfums, oliën of een geur die storend kan zijn voor anderen.

5. Drinken en eten:

5.1 In de praktijkruimte en/of yogastudio is het niet toegestaan om te eten; dit geldt ook voor het kauwen op kauwgom omdat dit in de keel kan schieten tijdens de les.

5.2 Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

6. Feest en vakantiedagen:

6.1 Op feestdagen zijn er geen behandelingen en/of lessen.

6.2 De vakantiesluiting wordt aangegeven in de lessen of voorafgaand aan de lesperiode.

6.3 Tijdens een sluiting vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zullen de lessen worden verlengd met het aantal weken dat er geen les gegeven kan worden.

7. Mobiele telefoons en aanvang van de les:

7.1 Bij het begin van de les dient de deelnemer zijn/haar mobiele telefoon op stil te zetten of het liefste helemaal uit. Dit om zo goed mogelijk van de les te genieten en om andere deelnemers niet te storen.

7.2 Als de behandeling en/of les begint wordt de deur van de (yoga)ruimte gesloten. Gelieve tijdig aanwezig te zijn zodat de behandeling en/of les zo min mogelijk wordt onderbroken.

8. Lestijden:

8.1 YogaBijBetty heeft het recht om lestijden te veranderen mocht dat nodig zijn.

9. Wijzigen prijzen:

9.1 Praktijk BijBetty mag ten alle tijden haar prijzen aanpassen.

 10. Vertrouwelijkheidsverklaring:

10.1 Praktijk BijBetty verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

10.2 Praktijk BijBetty gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen in het kader van het volgen behandelingen, lessen, trainingen en workshops.

10.3 De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn.

10.4 Praktijk BijBetty bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

10.5 Deelnemers hebben altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.